ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นิสิต ป.ตรี ภาคฤดูร้อน 60 [] ประกาศ [22มิ.ย.2560] ( 725)
  ขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นิสิต ป.ตรี ภาคฤดูร้อน 60 เนื่องจากนิสิตไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 28 ราย รายชื่อตามไฟล์ที่แนบนี้

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิ.ย. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [9มิ.ย.2560] ( 2569)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ [02มิ.ย.2560] ( 421)
ประกาศสำหรับนิสิตแรกเข้า ป.โท คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา,คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา,คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [1มิ.ย.2560] ( 0)
  ให้นิสิตเข้าพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (KU9) และตรวจสอบการชำระเงิน ได้ที่ https://reg.src.ku.ac.th/reg/ku_admission.aspx

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันในระบบรับตรง(Clearing-house)ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [22พ.ค.2560] ( 5787)
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2560 ประกาศ [19พ.ค.2560] ( 699)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2560 - 15 ม.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [3ม.ค.2560] ( 11687)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
-ศ. 6 – ส 7 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตรหัส 52- 56 (ปี 4)หรือน้อยกว่า
-ส. 7 – อา. 8 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนสำหรับนิสิตรหัส 57 (ปี3)
- อา.8 – 9 ม.ค. 60วันลงทะเบียนเรียนรหัส 58 (ปี2)
-จ. 9– อ. 10 ม.ค. 60 0วันลงทะเบียนเรียนรหัส 59 (ปี1) ***นิสิตจะต้องชำระเงินก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 1184)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 2620)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3509)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7