-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
01110521Quantitative Methods for Business Economics
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5203
  320
  01110598Special Problems
 • อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
 • 3-XG65513Sun-8.30-17.30 : 5202
  10
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  03770599Thesis
 • อาจารย์จุมพฏ บริราช
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  511-11
  03770599Thesis
 • อาจารย์พงษ์ภัค บานชื่น
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  516-20
  03770599Thesis
 • อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  519-10
  03770599Thesis
 • อาจารย์อัควรรณ์ แสงวิภาค
 • 3-XJ60
  (ภาคพิเศษ)
  520-10
  -การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)
  01355501English Required by Graduate School
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XE55
  XE56
  XE28
  XE29
  XG65
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  820-400
  -รักษาสถานภาพนิสิต(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)
  00000000Maintain Student Status
 • ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน
 • 0-XG80
  XG65
  XE06
  XE28
  XE29
  XE55
  XE56
  XE70
  XJ01
  XJ80
  XJ60
  (ภาคปกติ+พิเศษ)
  0-10057


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน