-
 
 
เงื่อนไขที่ค้นหา:
  ภาค ปี     ด้วย  |  


จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอน 7  หมู่ ส่งเกรดแล้ว 7 หมู่ ตรวจสอบเกรดแล้ว 7 หมู่
Noรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยคณะG.LecG.Labลงผู้สอนคีย์วันส่งเกรดโอนวันโอน(งานทะเบียน)
101110521Quantitative Methods for Business Economics3G513032พัฒน์ พัฒนรังสรรค์7/24/2018 7:03:57 PM7/31/2018 1:26:43 PM
201110598Special Problems3G51301พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์7/24/2018 7:19:22 PM7/31/2018 1:15:29 PM
301355501English Required by Graduate School3T820040ศุภาภาส คำโตนด7/23/2018 6:50:12 PM7/26/2018 4:16:57 PM
403770599Thesis3R05111จุมพฏ บริราช6/7/2018 3:14:35 PM6/8/2018 1:12:45 PM
503770599Thesis3R05162พงษ์ภัค บานชื่น6/7/2018 3:04:43 PM6/8/2018 1:13:10 PM
603770599Thesis3R05191สมบูรณ์ สารพัด6/7/2018 3:27:30 PM6/8/2018 1:13:27 PM
703770599Thesis3R05201อัควรรณ์ แสงวิภาค6/7/2018 2:58:52 PM6/8/2018 1:13:41 PM

ลำดับคณะจำนวนหมู่ที่เปิดส่งเกรดแล้วตรวจสอบและโอนเกรดแล้วคงเหลือ
1เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา2220
2วิทยาการจัดการ4440
3วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ0000
4วิทยาศาสตร์ ศรีราชา0000
5วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1110
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
   
รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน